Výstupy projektu

Na tomto odkazu  postupně uveřejňujeme výstupy z projektu.

 1. Studijní cesta zaměřená na projekty revitalizací mokřadů. Cestu jsme organizovali pro skupinu odborníků z Norska v říjnu 2014. Přečtěte si report-from-study-tour-wetlands-in-czech-republic.
 2. Studijní cesta zaměřená na management mokřadů severního Norska. Cesta  se uskutečnila v září 2015. Přečtěte si sbornik z cesty.
 3. Mezinárodní konference Wetlands in Agricultural Landscape, State and Perspectives in Europe. Konferenci jsme organizovali v Českých Budějovicích v říjnu 2015. Stáhněte si sbornik-wetlands-in-agricultural-landscapes.
 4. Výukové prezentace o mokřadech pro podporu výuky přírodopisu na základních školách.  (mokrady-i-zs, mokrady-ii-zs mokrady-iii-zs). Výukové prezentace jsou ke stažení včetně pracovních listů (pracovni-list-i-zspracovni-list-ii-zspracovni-list-iii-zs)  a metodických pokynů pro učitele (metodika-pro-zs-imetodika-pro-zs-iimetodika-pro-zs-iii).
 5. Výukové prezentace o mokřadech pro podporu výuky biologie na středních školách. Výukové prezentace mají tři úrovně znalostí problematiky a jsou ke stažení zde (mokrady-i-ss, mokrady-ii-ss, mokrady-iii-ss). Každá prezentace je doplněna pracovními listy (pracovni-list-i-ss, pracovni-list-ii-ss, pracovni-list-iii-ss) a metodickými pokyny pro učitele (metodika-pro-ss-i, metodika-pro-ss-ii, metodika-pro-ss-iii).
 6. Soubor doporučení k udržitelnému hospodaření na rybnících, které jsou součástí mokřadů mezinárodního významu.
 7. Kurz polární ekologie a výzkumu polárních mokřadů (červenec 2016). Iniciativa financovaná z fondu pro bilaterální spolupráci norských fondů. Zde je zprava-z-kurzu_cjseznam-ucastniku-kurzu a fotogalerie.
 8. Databáze mokřadů České republiky. Databázi připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je partnerem projektu. Databáze mokřadů je dostupná na http://mokrady.ochranaprirody.cz
 9. Výukový program partnera ČSO: Ptáci a mokřady naleznete na http://new.birdlife.cz/mokrady-propagacni-a-vyukove-materialy/
 10. Česko-anglická brožura o mokřadech mezinárodního významu České republiky
 11. Mobilní aplikace o Českých mokřadech mezinárodního významu je ke stažení na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzp.mokrady
 12. Možnosti začleňování mokřadů do zemědělské krajiny – doporučení pro zemědělskou praxi a Projekty obnovy a tvorby mokřadů_stav v r. 2016