Program konference

Registrace:  8,30 – 9,30

                             Přestávka na kávu, čaj  8,30 – 9,30

Zahájení  konference   9,30 – 10,00

                            Hlavní část 10,00 – 11,30

Moderátor konference – Josef Fuksa, předseda Českého ramsarského výboru

Projekt Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČRLibuše Vlasáková, koordinátorka projektu, MŽP

Přínosy projektu, pohled norského partneraJan-Petter Huberth Hansen a Gunnar Kjaerstad, Norská agentura pro životní prostředí

Databáze mokřadů ČR, rozšíření a rozloha mokřadů v ČRPavla Trachtová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Vyhodnocení druhové diverzity a habitatové preference netopýrů ve vybraných mokřadech ČR – Zdeněk Řehák, PřF Masarykovy univerzity

                          Oběd 11,30 – 12,30

                          Pokračování hlavní části  12,30 – 14,30

Ekologický stav 14 českých mokřadů mezinárodního významu, stav biodiverzity mokřadů – Beleco, z.s

Metodický přístup, rozsah sledování, typy mokřadů, cíle, hodnocení stavu– David Pithart, 10 min

Živiny a plankton rybníků – David Pithart, 10 min.

Monitoring cévnatých rostlin a vegetace – Vladimír Melichar 15 min

VážkyMotýli, ryby – Jiří Křesina,  20 min

Obojživelníci, zemní predátořiSimona Poláková, 10 min

Podzemní voda a chemismus rašelinišť – David Pithart, 10 min

Jeskynní systém Podzemní Punkva, jeskynní fauna a chemismus vody – David Pithart, 10 min

Celkové hodnocení, trendy vývoje– David Pithart, 5 min

Stav a trendy vybraných vodních a mokřadních ptáků, osvětaKatarina Slabeyová, Česká společnost ornitologická

                          Přestávka na kávu, čaj  14,30 – 15,00

                         Pokračování hlavní části  15,00 – 17,00

Interakce mokřady a zemědělství, Konference Mokřady v zemědělských krajinách v EvropěHana Čížková, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Interakce mokřady a zemědělství, zkušenosti ze zahraničíMartina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Mokřady a klimaPetra Hesslerová a Jan Pokorný, ENKI, o.p.s.

Interakce mokřady a těžbaIvo Přikryl, ENKI, o.p.s.

                       Ukončení konference  17,00 – 17,15

                       Večerní občerstvení  17,15 – 18,30

Občerstvení na konferenci zajišťuje firma Cream & Cuisine