Aktivity projektu

Aktivity projektu byly navrženy s ohledem na priority MŽP v oblasti ochrany, výzkumu a udržitelného využívání mokřadů ČR, plnění relevantních opatření Aktualizovaného státního programu ochrany přírody a krajiny a relevanci naplňování mezinárodních úmluv v oblasti ochrany biodiverzity.

 1. Stav mokřadů a jejich biodiverzity
 • Aktuální rozšíření a rozlohy mokřadů České republiky, vyhodnocení trendů v rozloze a kvalitě mokřadů a srovnání se stavem v r. 1999
 • Zjištění současného stavu a trendů vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků s důrazem na druhy z příloh AEWA a CMS
 • Zjištění současného ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu
 1. Interakce mokřadů
 • Interakce mokřadů a průmyslové těžby
 • Interakce mokřadů a změny klimatu
 • Interakce mokřady a zemědělství
 1. Osvěta – aktivity na podporu zvyšování povědomí o významu a fungování mokřadů v krajině
 • Příprava souboru vzdělávacích materiálů pro školy, učitele a veřejnost
 • Filmy o mokřadech
 • Odborná publikace o mokřadech
 • Fotografická publikace o mokřadech mezinárodního významu
 • Evropská konference Mokřady v zemědělské krajině
 • Závěrečná diseminační konference k projektu
 1. Studijní cesty
 • Studijní cesta pro norské partnery zaměřená na zkušenosti s revitalizacemi.
 • Studijní cesta do Norska pro účastníky z ČR zaměřená na managment mokřadů, ekologickou výchovu a vzdělávání v oblasti mokřadů a jejich ekosystémových služeb.
 1. Řízení projektu
 • Koordinátorka projektu
 • Administrátorka projektu
 • Finanční manažerka
 • Řídící výbor projektu