Financování

Projekt je financovaný z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby. Rozpočet projektu je 27 772 000, – Kč, přičemž 80% nákladů bude pokryto z EHP fondů a z 20% z rozpočtu MŽP.